Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Výsledky přijímacích zkoušek 018/2019

27. dubna 2018

UCHAZEČI PŘIJATÍ KE STUDIU DO 1. ROČNÍKU 2018/2019

​Zveřejňujeme seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019 ZDE. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí si můžete vyzvednout osobně v kanceláři školy v pracovních dnech od 8:30 do 15:00 hod. po telefonické dohodě na tel. 487 520 150.


V září 2018 oslaví naše škola 25. výročí od svého založení

25. dubna 2018

„Jsem ráda, že naše škola po tolika letech působení ve vzdělání stále dosahuje mnoho úspěchů a přízně veřejnosti. Tato důvěra je pro nás motivací, ale i závazkem pro příští léta, abychom nezůstali stát, ale posouvali se stále kupředu.“​ Mgr. Eva Matoušková


Odborný seminář na téma Logistika

24. dubna 2018

Dnes studenti 1.P absolvovali odborný seminář na téma Logistika v praxi. Nejprve jsme se dozvěděli, jak funguje oddělení nákupu. Dále jsme si popsali jednotlivé metody řízení logistiky. Velmi zajímavé bylo fungování elektronické aukce surovin. Na závěr jsme viděli příjem materiálu až po expedici hotových výrobků.


Přednáška pořádkové jednotky policie ČR

23. dubna 2018

V dubnu se uskutečnila přednáška Pořádkové jednotky policie ČR v rámci předmětu Právo. Pořádková jednotka jsou policisté, kteří jsou organizováni a vycvičení k udržení situace a konfrontace davů lidí, protestů či výtržností. Cílem je udržovat veřejný pořádek, odradit činnost kriminálníků, chránit osoby či osobní majetek kvůli aktuální politické či jiné scéně. Přednáška byla velmi poutavá a zajímavá.


Přivítali jsme na SPoSŠce německé studenty!

18. dubna 2018

Dnešní prvním setkáním českých a německých studentů jsme zahájili dlouhodobou spolupráci Schkoly ergodia v Žitavě a naší školy, která bude spočívat ve vzájemných návštěvách studentů obou škol a práci na společných projektech. Dnešním společným tématem byl český jazyk. Studenti 2. ročníku se učili za podpory našich studentů česky, což přineslo hodně úsměvných situací a naši studenti 3. ročníku si důkladně procvičili němčinu. Závěrem setkání byla procházka Českou Lípou a už se těšíme na setkání, které se bude příště konat v Žitavě.