Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Maturitní ples 4.P

23. ledna 2011

8.1.2011 se konal maturitní ples studentů 4.ročníku. Maturiní ples je krásnou společenskou událostí pro studenty, rodiče, pedagogický sbor, absolventy a přátele školy. Studenti 4.P připravili pěkný program a celý ples měl velmi příjemnou atmosféru. Celé třídě a třídnímu učiteli Mgr.A.Samešovi patří velké poděkování. Maturanty nyní čeká náročná maturitní zkouška. Přejeme jim všichni hodně úspěchů.


Splňte si svůj sen!

22. ledna 2011

Uzávěrka studentských projektů do projektu Malé granty 5 je 31.1.2011.
Připomínám že, do konce ledna máte možnost napsat svůj studentský projekt v rámci projektu Malé granty 5, který je podporován a financován společností T-Mobile. Využijte finanční prostředky od T-Mobile a splňte si svůj sen, stačí se jen zamyslet nad tím co by vás zajímalo. Projekt je nutné odevzdat v elektronické a tištěné podobě paní Ing. Dlouhé. Vzor naleznete na stránkách naší školy - Zde. Porota vybere nejlepší projekty během února a pak už své nápady můžete uskutečnit. Těšíme se na vaše nápady!


Nabídka kurzů pro dospělé (pro veřejnost)

11. ledna 2011

Nabízíme kurzy pro dospělé v rámci dalšího profesního vzdělávání, které jsme schopni zrealizovat i na objednávku a v termínu podle přání. Informace o kurzech naleznete na našich stránkách - Zde.


Upozornění pro studenty dálkového studia

3. ledna 2011

Uzavření klasifikace za 1. pololetí proběhne v pondělí 24.1.2011, což je jediný termín pro dopsání písemných prací všech předmětů. Uzavření klasifikace je podmíněno uhrazením školného za 1. pololetí (vč. ledna 2011), a to nejdéle do 15.1.2011. Pokud do tohoto termínu nebude školné uhrazeno, nebude studentovi povoleno dopsání písemných prací a tím uzavření klasifikace. Studenti, kteří mají školné řádně uhrazeno a napsané všechny písemné práce, budou mít dne 24.1.2010 volno. Pololetní vysvědčení bude vydáno dne 31.1.2011 během výuky. Školné na 2. pololetí šk.r. 2010/2011 uhraďte nejdéle do 15.2.2011,  převodem na účet školy nebo hotově v kanceláři školy, popř. složenkou (k vyzvednutí v kanceláři)!

  • Změna rozvrhu pro dálkové studium od 3.1.2011 - ZDE.


Dny otevřených dveří na SPoSŠ

21. prosince 2010

Zveme Vás na dny otevřených dveří na SPoSŠ v těchto termínech: 13.1.2011, a 17.2.2011 od 11:00 do 13:00 hodin. Program: prohlídka školy s nahlédnutím do výuky, informace o studiu, podmínky přijetí. Studijní obory - ZDE, přijímací řízení - ZDE, virtuální prohlídka školy ZDE.

Škola nabízí výuku ve školních vzdělávacích programech:

  • ICT – SPECIALISTA – Information and Communication Technologies
  • EKONOMIKA A MANAGEMENT se zaměřením na výpočetní techniku
  • PODNIKATEL s možností další specializace – aplikovaná výpočetní technika / řízení firem / cestovní ruch

Školu je možné navštívit každé pondělí od 9:00 – 17:00 hodin nebo po předchozí domluvě kdykoliv.