Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Účast naší školy v EURODUELU

14. září 2009

Sedmičlenný tým studentů 3. a 4.ročníku naší školy se v rámci Ekonomického klubu přihlásil do projektu EURODUEL se soutěžním tématem "Integrace Evropské unie a Lisabonská reformní smlouva". Studenti se zúčastní na dané téma v živé diskusi se soupeři z jiné školy.


Školní kluby

11. září 2009

Ve školním roce 2009/2010 se otevírají tyto školní kluby: ekonomický, matematický(dvouletý přípravný seminář na přijímací zkoušky na VŠ), konverzace v anglickém a německém jazyce(s rodilým mluvčím), Lektüre, klub mediální výchovy, administrativy a nově divadelní klub a klub aplikované výpočetní techniky. Do školních klubů se žáci 1. - 4. ročníku přihlašují dle svého vlastního zájmu.


Outdoorový adaptační kurz v Radvanci 2009

7. září 2009

Ve dnech 2. - 4. 9. 2009 se celá škola zúčastnila adaptačního kurzu v Radvanci u Sloupu v Čechách. Zde v odkazu naleznete pár fotek www.agency.sixnumbers.cz.


Aktuality 2008/2009

26. června 2009

Několik vybraných aktualit ze školního roku 2008/2009 naleznete níže.


Jazykový kurz v Eastbourne

11. června 2009

Studenti 1. - 3. ročníku naší školy se pod vedením Mgr. A. Sameše a Ing. Š. Dlouhé zúčastnili 16. - 22. května zájezdu do Anglie. Pobyt byl spojen s výukou anglického jazyka ve škole v městečku Eastbourne, kde studenti také bydleli v hostitelských rodinách. V dopoledních hodinách probíhala výuka anglického jazyka pod vedením anglických lektorů a odpoledne podnikali nejrůznější výlety. Navštívili mnoho památek jako např. Brighton, jedno z nejkrásnějších přímořských měst jižní Anglie, křídové útesy, romantický hrad Hever Castle a samozřejmě hlavní město Londýn. Plni zážitků a dojmů se pod vedením Mgr. A. Sameše a Ing. Š. Dlouhé vrátili.