Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Přednáška na téma "Mezinárodní obchodní styky v praxi"

4. listopadu 2011

Dne 4.11. se ve škole konala přednáška pro 3. a 4. na téma "Mezinárodní obchodní styky v praxi". Pan ředitel sklárny AJETO Ing. Turnhöfer popsal studentům fungování firmy v praxi a problémy s tím spojené. Studenti se také dozvěděli, jak funguje obchod se zahraničními zákazníky a velice zajímavá byla také spolupráce s agenturou Czech Trade. Přednáška se uskutečnila v rámci předmětu Mezinárodní obchod a EU a je součástí cyklu přednášek odborníků na SPoSŠ. Děkujeme panu řediteli Ing. Turnhöferovi, že předal studentům své bohaté zkušenosti.


Součástí výuky je příprava na certifikát ECDL

2. listopadu 2011

Součástí výuky oboru ICT - Specialista je příprava na certifikát ECDL. ECDL - European Computer Driving Licence je celosvětově rozšířený certifikační koncept počítačové gramotnosti a počítačových znalostí a dovedností. Studenti se během 4 let studia průběžně připravují na složení tohoto mezinárodního certifikátu, který si odnesou vedle maturitního vysvědčení. Studenti ostatních oborů využívají možnost se na tento certifikát připravovat v rámci školního klubu "Aplikovaná výpočetní technika" a úspěšně složit zkoušky.


Ohlédnutí za úspěchy našich studentů u státní maturitní zkoušky

2. listopadu 2011

Podle výsledků společné části maturitní zkoušky – 2011, které obdržela naše škola, dosáhli naší studenti vynikajících výsledků. V anglickém jazyce byl průměr % skóre z celé zkoušky 87,48 a v naší skupině oborů ČR obsadili 10. místo.  V českém jazyce dosáhli průměr % skóre z celé zkoušky 74,00. U státní maturitní zkoušky uspěli všichni studenti.


Příprava na státní zkoušku z kancelářského psaní na klávesnici

23. října 2011

Studenti naší školy se, stejně jako každý rok, připravují na státní zkoušku z kancelářského psaní na klávesnici, pod vedením Mgr. Pecky. Tato zkouška se skládá z desetiminutového opisu textu, kdy se hodnotí rychlost čistých úhozů za minutu a přesnost, dále z písemností se zřetelem na normalizovanou úpravu podle daných dispozic. Studenti tak budou mít ve svém portfoliu Vysvědčení o státní zkoušce z kancelářského psaní na klávesnici. Příprava na tuto zkoušku je dobrovolná.


Odborná přednáška v České spořitelně

21. října 2011

V pátek 21.10.2011 se konala v rámci výuky bankovnictví exkurze 3. ročníku do České spořitelny. Pan Ing. Vorlíček nám připravil zajímavou přednášku, ve které se věnoval zejména historii bank, bankovnímu sektoru, organizační struktuře banky a zodpověděl dotazy studentů. Studenti se od pana Ing. Vorlíčka také dozvěděli, jaké požadavky musí splňovat uchazeč o zaměstnání v této bance. Další částí exkurze byla prohlídka prostor banky. Na závěr jsme si prohlédli bezpečnostní schránky a trezor. Návštěva České spořitelny byla zajímavým propojením teorie s praxí.