Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Splňte si svůj sen!

22. ledna 2011

Uzávěrka studentských projektů do projektu Malé granty 5 je 31.1.2011.
Připomínám že, do konce ledna máte možnost napsat svůj studentský projekt v rámci projektu Malé granty 5, který je podporován a financován společností T-Mobile. Využijte finanční prostředky od T-Mobile a splňte si svůj sen, stačí se jen zamyslet nad tím co by vás zajímalo. Projekt je nutné odevzdat v elektronické a tištěné podobě paní Ing. Dlouhé. Vzor naleznete na stránkách naší školy - Zde. Porota vybere nejlepší projekty během února a pak už své nápady můžete uskutečnit. Těšíme se na vaše nápady!


Nabídka kurzů pro dospělé (pro veřejnost)

11. ledna 2011

Nabízíme kurzy pro dospělé v rámci dalšího profesního vzdělávání, které jsme schopni zrealizovat i na objednávku a v termínu podle přání. Informace o kurzech naleznete na našich stránkách - Zde.


Upozornění pro studenty dálkového studia

3. ledna 2011

Uzavření klasifikace za 1. pololetí proběhne v pondělí 24.1.2011, což je jediný termín pro dopsání písemných prací všech předmětů. Uzavření klasifikace je podmíněno uhrazením školného za 1. pololetí (vč. ledna 2011), a to nejdéle do 15.1.2011. Pokud do tohoto termínu nebude školné uhrazeno, nebude studentovi povoleno dopsání písemných prací a tím uzavření klasifikace. Studenti, kteří mají školné řádně uhrazeno a napsané všechny písemné práce, budou mít dne 24.1.2010 volno. Pololetní vysvědčení bude vydáno dne 31.1.2011 během výuky. Školné na 2. pololetí šk.r. 2010/2011 uhraďte nejdéle do 15.2.2011,  převodem na účet školy nebo hotově v kanceláři školy, popř. složenkou (k vyzvednutí v kanceláři)!

  • Změna rozvrhu pro dálkové studium od 3.1.2011 - ZDE.


Dny otevřených dveří na SPoSŠ

21. prosince 2010

Zveme Vás na dny otevřených dveří na SPoSŠ v těchto termínech: 13.1.2011, a 17.2.2011 od 11:00 do 13:00 hodin. Program: prohlídka školy s nahlédnutím do výuky, informace o studiu, podmínky přijetí. Studijní obory - ZDE, přijímací řízení - ZDE, virtuální prohlídka školy ZDE.

Škola nabízí výuku ve školních vzdělávacích programech:

  • ICT – SPECIALISTA – Information and Communication Technologies
  • EKONOMIKA A MANAGEMENT se zaměřením na výpočetní techniku
  • PODNIKATEL s možností další specializace – aplikovaná výpočetní technika / řízení firem / cestovní ruch

Školu je možné navštívit každé pondělí od 9:00 – 17:00 hodin nebo po předchozí domluvě kdykoliv.


PF 2011

20. prosince 2010

Všem studentům a přátelům školy přeji krásné vánoce, hodně zdraví, štěstí a splněná přání v roce 2011. Eva Matoušková