Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

"MOVIEparty" ve škole

19. října 2011

V úterý 25.10.2011 od 18:00 do 26.10.2011 v 9:00 proběhne již tradiční "MOVIEparty". "MOVIEparty" je akce trvající  přes noc ve škole, kde se sejde skupina studentů 1.-4. ročníku, která má společnou zálibu v promítání filmů. Nenechte si tutu školní akci ujít!


Přestup na SPoSŠ

9. října 2011

Do konce října umožnujeme přestoupit na naši školu. V  případě zájmu kontaktujte sekretariát SPoSŠ.


Propojení teorie s praxí v hodinách německého jazyka

3. října 2011

Na sklonku letních prázdnin jsme na naší škole přivítali další účastníky projektu IdA (Integration durch Austausch). Letos navštívilo naši školu již 30 německých mladých lidí ze Saska. Tentokráte přijeli z nedaleké Pirny a 5 týdnů pracovali na zadaném projektu a zároveň absolvovali s úspěchem na naší škole i výuku základů českého jazyka. Některé hodiny trávili se studenty 3. ročníku, s nimiž dále pracovali v hodinách němčiny v malých skupinkách. Smyslem těchto společně strávených hodin pro naše studenty byla především možnost vzájemně se dorozumět, dokázat pomocí osvojené slovní zásoby v jazyce německém i zvládnutých gramatických struktur vysvětlit zadaný úkol, a také dbát na jeho správné plnění. V mnoha případech naše studentky a studenti rozvíjeli i návaznou konverzaci v invencích aktuální výměny informací i čistě soukromých témat, a to i za hranicemi vyhrazených vyučovacích hodin, třeba právě na platformě facebooku. Všem svým studentům 3.P děkuji za aktivní přístup a spolupráci!


Exkurze do Evropského parlamentu ve Štrasburku

29. září 2011

Ve dnech 26.9. – 28.9.2011 navštívili nejaktivnější studenti naší školy Evropský parlament ve Štrasburku. Po ubytování v hotelu proběhla prohlídka města Štrasburk, následně setkání a diskuze s panem poslancem Ouzkým v EP a přednáška o fungování EP.  Studenti měli možnost sledovat plenární zasedání EP přímo z tribuny. Na závěr dne je čekala společná večeře s panem poslancem Ouzkým v restauraci Le Gruber, kde ochutnali Alsaské speciality.


Adaptační kurz 2011

14. září 2011

Adaptační kurz pro všechny studenty SPoSŠ se konal od 7.9. - 9.9.2011 v Poslově Mlýně u Doks. Cílem bylo stmelení studentů a posílení celého kolektivu. Formou her, seznamovacích a sportovních aktivit poznávali studenti 1. ročníku své nové spolužáky i učitele. Věřím, že do nového školního roku jsme všichni vykročili tím správným směrem. Vrátili jsme se jako jeden tým!