Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Zájezd do Berlína

28. září 2009

Prázdniny jsou už sice v nenávratnu, ale definitivní tečku za babím létem jsme v souladu s počasím udělali ve dnech 24. a 25. září. Právě na tyto dny byl totiž pečlivě a dlouho předem plánován poznávací zájezd do Berlína, kterého se zúčastnilo 26 studentů naší školy a také 10 žáků ZŠ Klíč. První den jsme se v časných ranních hodinách shromáždili na autobusové zastávce U Kahanu plni očekávání věcích příštích. Cesta rychle ubíhala a řízečky zabalené pečlivými maminkami zase ubývaly. V pravé poledne jsme se ocitli přímo v ráji. Totiž v ráji tropickém - aneb v Tropical Islandsu.Vodní atrakce - především pak nezapomenutelný tobogan, ale i teplé a vlhké přímořské klima nenechaly nikoho na pochybách, že se skutečně v ráji nachází. Večer jsme však aquapark museli opustit a přemístit se k hotelu F1, kde byl zajištěn nocleh. Ti z nás, kteří očekávali ubytování standardního typu, byli mile překvapeni vysokou úrovní čistoty i vybavení pokojů. Hned po té, co jsme tělu dodali potřebný přísun energie v podobě pestré a chutné snídaně, jsme vyrazili vzhůru za památkami Berlína. Před budovou Říšského sněmu jsme sice vystáli pětačtyřicetiminutovou frontu, ale nutno konstatovat, že výhled ze zasklené kopule na celé město nám byl velikou odměnou a zadostiučiněním. S dalšími významnými pamětihodnostmi jsme se seznámili jen zběžně, zato návštěvu Pergamonského muzea jsme si prostě nemohli nechat ujít. Z ostrova muzeí jsme se přesunuli na Alexandrovo náměstí, centrum bývalého východního Berlína, kde si i nákupuchtiví účastníci zájezdu přišli na své. A pak už nezbylo, než se vydat na zpáteční cestu 3,5 km dlouhou ulicí Unter den Linden, projít Brandenburgskou branou, nastoupit do našeho autobusu a opustit Berlín.

 


SPoSŠ v programu Grundtvig

25. září 2009

SPoSŠ je zapojena do programu Grundtvig, který je v rámci Programu celoživotního učení zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby osob ve všech formách vzdělávání dospělých a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání. Odkaz - http://grundtvig-access.arge.at/. Více informací naleznete na na internetových stránkách Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP) - ZDE.

 


Přednáška na téma Lisabonská smlouva

22. září 2009

 úterý odpoledne se na naší škole přednáška na téma „Integrace Evropské unie a Lisabonská reformní smlouva“. Následoval seminář a workshop, na kterém zástupci RESPEKT institutu seznámili účastníky soutěže s konceptem parlamentní debaty a s průběhem debatního večera.


Účast naší školy v EURODUELU

14. září 2009

Sedmičlenný tým studentů 3. a 4.ročníku naší školy se v rámci Ekonomického klubu přihlásil do projektu EURODUEL se soutěžním tématem "Integrace Evropské unie a Lisabonská reformní smlouva". Studenti se zúčastní na dané téma v živé diskusi se soupeři z jiné školy.


Školní kluby

11. září 2009

Ve školním roce 2009/2010 se otevírají tyto školní kluby: ekonomický, matematický(dvouletý přípravný seminář na přijímací zkoušky na VŠ), konverzace v anglickém a německém jazyce(s rodilým mluvčím), Lektüre, klub mediální výchovy, administrativy a nově divadelní klub a klub aplikované výpočetní techniky. Do školních klubů se žáci 1. - 4. ročníku přihlašují dle svého vlastního zájmu.