Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Příprava na státní zkoušku z kancelářského psaní na klávesnici

23. října 2011

Studenti naší školy se, stejně jako každý rok, připravují na státní zkoušku z kancelářského psaní na klávesnici, pod vedením Mgr. Pecky. Tato zkouška se skládá z desetiminutového opisu textu, kdy se hodnotí rychlost čistých úhozů za minutu a přesnost, dále z písemností se zřetelem na normalizovanou úpravu podle daných dispozic. Studenti tak budou mít ve svém portfoliu Vysvědčení o státní zkoušce z kancelářského psaní na klávesnici. Příprava na tuto zkoušku je dobrovolná.


Odborná přednáška v České spořitelně

21. října 2011

V pátek 21.10.2011 se konala v rámci výuky bankovnictví exkurze 3. ročníku do České spořitelny. Pan Ing. Vorlíček nám připravil zajímavou přednášku, ve které se věnoval zejména historii bank, bankovnímu sektoru, organizační struktuře banky a zodpověděl dotazy studentů. Studenti se od pana Ing. Vorlíčka také dozvěděli, jaké požadavky musí splňovat uchazeč o zaměstnání v této bance. Další částí exkurze byla prohlídka prostor banky. Na závěr jsme si prohlédli bezpečnostní schránky a trezor. Návštěva České spořitelny byla zajímavým propojením teorie s praxí.


"MOVIEparty" ve škole

19. října 2011

V úterý 25.10.2011 od 18:00 do 26.10.2011 v 9:00 proběhne již tradiční "MOVIEparty". "MOVIEparty" je akce trvající  přes noc ve škole, kde se sejde skupina studentů 1.-4. ročníku, která má společnou zálibu v promítání filmů. Nenechte si tutu školní akci ujít!


Přestup na SPoSŠ

9. října 2011

Do konce října umožnujeme přestoupit na naši školu. V  případě zájmu kontaktujte sekretariát SPoSŠ.


Propojení teorie s praxí v hodinách německého jazyka

3. října 2011

Na sklonku letních prázdnin jsme na naší škole přivítali další účastníky projektu IdA (Integration durch Austausch). Letos navštívilo naši školu již 30 německých mladých lidí ze Saska. Tentokráte přijeli z nedaleké Pirny a 5 týdnů pracovali na zadaném projektu a zároveň absolvovali s úspěchem na naší škole i výuku základů českého jazyka. Některé hodiny trávili se studenty 3. ročníku, s nimiž dále pracovali v hodinách němčiny v malých skupinkách. Smyslem těchto společně strávených hodin pro naše studenty byla především možnost vzájemně se dorozumět, dokázat pomocí osvojené slovní zásoby v jazyce německém i zvládnutých gramatických struktur vysvětlit zadaný úkol, a také dbát na jeho správné plnění. V mnoha případech naše studentky a studenti rozvíjeli i návaznou konverzaci v invencích aktuální výměny informací i čistě soukromých témat, a to i za hranicemi vyhrazených vyučovacích hodin, třeba právě na platformě facebooku. Všem svým studentům 3.P děkuji za aktivní přístup a spolupráci!