Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Netradiční předávání vysvědčení v Úštěku

2. července 2010

Litoměřický deník: „Studenti SPoSŠ převzali doklad o výsledku svého celoročního snažení v Čertím muzeu od zdejšího pekelníka Jaroslava Stejného. Ne však zadarmo. Museli složit slib, že nezneužijí svojí chytrosti proti hloupým českým čertům.“
Slovy „Tak přísahám“ stvrdila po nutném popohnání čertovským bičíkem svůj slib i studentka Tereza Svobodová, která zastupovala nejlepší studenty školy: Kateřinu Sedláčkovou, Petru Pecharovou, Stanislava Kaňku a Anetu Zatloukalovou. Čert jí ho předal s posteskem, že tak hezké vysvědčení nikdy nedostal. Jen s její výbornou z chování byl trochu nespokojen. Ke všem studentům byl vlastně velkorysý. Vzorné studenty chválil, horší vysvědčení okomentoval slovy, že komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí. Čertovské pomazání sazemi ale nakonec dostali všichni.
„Chtěli jsme děti trochu postrašit a pobavit. Učily se, takže si tu legraci určitě zaslouží,“ zhodnotila závěrečný školní den Eva Matoušková.“
Odkaz na článek v novinách: http://litomericky.denik.cz/zpravy_region/vysvedceni-detem-predal-cert20100629.html


Konec školního roku na Ploučnici

25. června 2010

K příjemnému zakončení školního roku se 3.P vydala pokořit řeku Ploučnici.


Státní zkoušky z psaní na klávesnici

8. června 2010

8. června skládali studenti 2. a 3. ročníku Státní zkoušku z psaní na klávesnici. Zkouška je dobrovolná a studenti v ní prokazují dovednost psát na klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou, schopnost napsat dopis a vytvořit tabulku. V loňském roce byli naši studenti stoprocentně úspěšní a proto věříme, že i letos tomu nebude jinak. Úspěšným studentům náklady na složení státní zkoušky hradí škola.


Odborná praxe 1. - 3. ročníku

7. června 2010

Od 31. 5. – 4. 6. 2010 absolvovali studenti 1. – 3.ročníku, tak jako každý rok, odbornou praxi ve firmách. Studenti si tak mohou vyzkoušet své znalosti v praxi a případně nadále ve firmě pracovat jako stážisté nebo brigádníci.


Ústní maturitní zkoušky na naší škole

31. května 2010

Od 31.5.2010 - 2.6.2010 probíhají na naší škole ústní maturitní zkoušky. Všem studentů 4.ročníku přejeme hodně štěstí, úspěchů a pevné nervy. Předání maturitního vysvědčení proběhne ve čtvrtek 3.6.2010 v 15.00 hodin v Biebrově síni. Všichni úspěšní absolventi maturitní zkoušky si převezmou maturitní vysvědčení ve čtvrtek 3.6.2010 v 15.00 hodin v Biebrově síni v ambitu muzea. Zveme všechny rodiče, příbuzné a známé na slavnostní předání maturitního vysvědčení!