Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Výsledky státní maturitní zkoušky

17. června 2011

Všichni studenti 4. ročníku denního studia uspěli u státní maturitní zkoušky. Přejeme jim mnoho dalších úspěchů!


Zahradní slavnost na SPoSŠ

17. června 2011

Dne 16.6.2011 se konala 1.zahradní slavnost SPoSŠ. Zahradní slavnost byla rozdělena na dopolední část, ve které byla zumba párty, soutěž o krále a královnu SPoSŠ, "lidské" člověče nezlob se a další aktivity pro studenty. Dále proběhla panelová diskuse s  absolventy SPoSŠ a se zastupkyní Úřadu práce s paní Bc. Ottovou na téma "Uplatnění absolventů ekonomických škol" a následovala projekce o aktivitách uplynulého školního roku. Odpolední část zpříjemnila hudební kapela, grilování a tombola. Akce se zúčastnilo také mnoho absolventů, rodičů a věříme, že se jejich počet bude v dalších letech zvyšovat. Zahradní slavnost nabízí nejen příjemně strávený den studentům s pedagogy školy, ale také setkání s absolventy a rodiči. Zahradní slavnost se stala novou tradicí naší školy.


"Den s ELLE" - návštěva redakce

24. května 2011

Dne 20.5.2011 se studenti SPoSŠ vydali do pražské redakce časopisu ELLE, kde je čekala šéfredaktorka časopisu paní Andrea Běhounková, která studentům popsala chod redakce a přípravu čevencového vydání ELLE. Dále se studentům věnoval asistent redakce Jan Semerád a společně navštívili ateliér, kde se právě fotografovala džínová móda, která bude v červencovém čísle. V závěru návštěvy studenti dostali od redakce - časopisy, pár kousků oblečení a kosmetiku. Tato akce byla uskutečněna v rámci projektu "Malé granty 5" pod názvem "Den s ELLE".

 


Euroregionální spolupráce naší školy je již několikaletou tradicí

20. května 2011

Dne 19.5.2011 se konala v Mezinárodním centru setkání v St.Marienthalu v Německu 3. Euroregionální konference pod názvem Fit pro euroregionální hospodářský a pracovní trh? Zajímavými tématy byly kromě jiného nové vyhlídky v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, vytváření pracovních příležitostí, podpora mezinárodní mobility, podpora systémů odborného vzdělávání v jednotlivých zemích tak, aby na sebe lépe navazovaly a byly uznatelné v celém příhraničním regionu.

Naše škola již 15 let spolupracuje na nejrůznějších projektech s německými vzdělávacími organizacemi a právě na této konferenci prezentovala své projekty na diskusním fóru spolu se zástupci z Německa a Polska. V současné době spolupracujeme na projektu „Ida“ a během celého školního roku od roku 2010 – 2012 jsou na naší škole němečtí mladí lidé, kteří se učí česky a navštěvují také hodiny německého jazyka. Studenti naší školy se s nimi potkávají a mohou si tak vyzkoušet své znalosti německého a anglického jazyka.


„Na den z nemoci ven“

5. května 2011

Studenti 2.P. v rámci projektu Malé granty 5 realizovali projekt „ Na den z nemoci ven“. Cílem projektu bylo nakoupení deskových her pro malé pacienty dětské psychiatrie v Liberci a strávit s dětmi jedno odpoledne a tak jim zpříjemnit nemocniční pobyt. Výjezd se velmi vydařil studenti a jejich svěřenci byli velmi spokojení.