Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Dny otevřených dveří na SPoSŠ

21. prosince 2010

Zveme Vás na dny otevřených dveří na SPoSŠ v těchto termínech: 13.1.2011, a 17.2.2011 od 11:00 do 13:00 hodin. Program: prohlídka školy s nahlédnutím do výuky, informace o studiu, podmínky přijetí. Studijní obory - ZDE, přijímací řízení - ZDE, virtuální prohlídka školy ZDE.

Škola nabízí výuku ve školních vzdělávacích programech:

  • ICT – SPECIALISTA – Information and Communication Technologies
  • EKONOMIKA A MANAGEMENT se zaměřením na výpočetní techniku
  • PODNIKATEL s možností další specializace – aplikovaná výpočetní technika / řízení firem / cestovní ruch

Školu je možné navštívit každé pondělí od 9:00 – 17:00 hodin nebo po předchozí domluvě kdykoliv.


PF 2011

20. prosince 2010

Všem studentům a přátelům školy přeji krásné vánoce, hodně zdraví, štěstí a splněná přání v roce 2011. Eva Matoušková


Studenti 2. ročníku navštívili Státní okresní archiv v České Lípě

17. prosince 2010

V pátek 10.12. měli studenti možnost navštívit archiv, kde viděli badatelnu, příjem, velká ukládací depa včetně klimatizovaného, kanceláře, manipulář a kompletní technické zázemí, 2 knihovny - knihovnu svázaných periodik a vlastivědné literatury s 23 000 svazky. Seznámili se s pracovní náplní archivářů a mohli se podívat co je z jejich konkrétní obce nebo města v archivu uloženo a jaký význam měli a mají kronikáři. Viděli mimo jiné i pergamenovou listinu s pečetí a staré kroniky. Návštěva archivu se studentům líbila a doplnila tak prakticky výuku dějepisu na naší škole.


Exkurze 3.P do České spořitelny

16. prosince 2010

Dne 10.12.2010 se konala v rámci výuky bankovnictví exkurze 3. ročníku do České spořitelny. Pan Ing. Vorlíček nám připravil zajímavou přednášku, ve které se věnoval zejména historii bank, bankovnímu sektoru, organizační struktuře banky a zodpověděl dotazy studentů. Prohlédli jsme si platební instrumenty a další částí exkurze byla prohlídka prostor banky. Na závěr jsme si prohlédli bezpečnostní schránky a trezor. Návštěva České spořitelny byla zajímavým propojením teorie s praxí.


Evropa v srdci Evropy

14. prosince 2010

Studenti naší školy se zapojili do vědomostní a výtvarné soutěže Evropa v srdci Evropy, kterou vyhlásil organizační výbor na podporu 10. Zimního evropského olympijského festivalu mládeže (EYOWF) 2011. V první fázi soutěže studenti zpracovávají vědomostní a výtvarný projekt o jednom z účastnických států. Své závěry musejí výtvarně zapracovat do mapy této země i symbolického srdce a poté celé dílo podpořit také krátkou pódiovou prezentací. Tvůrčí týmy studentů z 1.,3. a 4.ročníku vytvářejí stylizovaná srdce, která jsou symbolem názvu projektu a mapy Rakouska, Izraele a Lotyšska. Nejlepší práce a prezentace zemí vybere odborná porota 12.1.2011 v Liberci.