Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Školní kolo finanční gramotnosti

7. března 2011

Od 3.3. - 14.3.2011 proběhlo na naší škole školní kolo 2.ročníku soutěže Finanční gramotnost pod záštitou MŠMT. Školního kola soutěž se zúčastnili všichni žáci. Na 1.místě se umístila Simona Bičanová (3.P), na 2.místě Stanislav Kaňka (4.P), na 3.místě Lenka Valovičová 4.P, na 4.místě Michal Pipek (1.P), na 5.místě David Kohout (3.P), na 6.místě Veronika Klímová (4.P). Studenti, kteří obsadili 1.-3.místo se zúčastní okresního kola. Všechny výsledky jsou k nahlédnutí na nástěnce.


"Držme se" - První českolipský rekord v lidském řetězu na náměstí

4. března 2011

Studenti 4.P připravují společnou akci pro "českolipáky" v rámci projektu Malé granty 5 za podpory T- Mobile a Aisis, která chce podpořit regionální identitu. Hlavními cíli projektu jsou zejména, podpora regionální identity obyvatel, sdružit maximální počet lidí s cílem vytvořit společnou věc – „lidský“ řetěz, vytvořit novou „Českolipskou tradici“a zjistit vliv sociální sítě Facebook i v reálném životě. Projekt se uskuteční ve čtvrtek 14.4.2011 od 16:00 hodin na náměstí T.G.Masaryka v České Lípě. Předpokládaná délka trvání bude 44 minut, přičemž samotná akce vytvoření „lidského“ řetězu bude trvat 20 minut. Potvrďte i Vy svoji účast a podpořte náš společný rekord - ZDE.


Projekt "Násilníkům vytřeme zrak"

3. března 2011

Dnešním dnem 1.3.2011 studentky naší školy zahájily kurs sebeobrany pod vedením trenéra Pavla Znamenáčka z SPORT-RELAX Česká Lípa. Celý projekt je nazván „Násilníkům vytřeme zrak“ a je financován z projektu Malé granty 5. Studentky se zde naučí zvládnout základní rizikové situace při setkání s případným agresorem. 


Projekt „IdA – Integration durch Austausch“ na naší škole pokračuje

2. března 2011

SPoSŠ se v loňském březnu zapojila do mezinárodního projektu „IdA – Integration durch Austausch“ a od té doby působí na naší škole již v 5. běhu skupina mladých účastníků tohoto projektu z Německa. Součástí projektu je výuka českého jazyka a získání kulturních kompetencí v naší zemi. Němečtí účastníci projektu se také zapojují do výuky německého jazyka a naši studenti si tak mohou své jazykové znalosti ověřit v praxi. Účastníci projektu poznávají život v Česku, seznamují se s Českou Lípou a jejím okolím. Pracují na různých projektech, které přináší radost např. českým a německým dětem postiženým rakovinou. V současné době v rámci projektu připravujeme úpravu vnějšího areálu u školy, který bude přeměněn na „ Evropský park “. Park bude rozdělen podle mapy Evropy na jednotlivé země a osázen typickými rostlinami z jednotlivých zemí.


Školní kolo Soutěže konverzace v anglickém jazyce

1. března 2011

Dne 15.2.2011 proběhlo na naší škole školní kolo Soutěže v konverzaci v anglickém jazyce. 1.místo obsadil David Kohout, 2.místo Tereza Krátká a 3. místo Kateřina Kočová. David Kohout postupuje do okresního kola soutěže. Gratulujeme!