Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

PF 2011

20. prosince 2010

Všem studentům a přátelům školy přeji krásné vánoce, hodně zdraví, štěstí a splněná přání v roce 2011. Eva Matoušková


Studenti 2. ročníku navštívili Státní okresní archiv v České Lípě

17. prosince 2010

V pátek 10.12. měli studenti možnost navštívit archiv, kde viděli badatelnu, příjem, velká ukládací depa včetně klimatizovaného, kanceláře, manipulář a kompletní technické zázemí, 2 knihovny - knihovnu svázaných periodik a vlastivědné literatury s 23 000 svazky. Seznámili se s pracovní náplní archivářů a mohli se podívat co je z jejich konkrétní obce nebo města v archivu uloženo a jaký význam měli a mají kronikáři. Viděli mimo jiné i pergamenovou listinu s pečetí a staré kroniky. Návštěva archivu se studentům líbila a doplnila tak prakticky výuku dějepisu na naší škole.


Exkurze 3.P do České spořitelny

16. prosince 2010

Dne 10.12.2010 se konala v rámci výuky bankovnictví exkurze 3. ročníku do České spořitelny. Pan Ing. Vorlíček nám připravil zajímavou přednášku, ve které se věnoval zejména historii bank, bankovnímu sektoru, organizační struktuře banky a zodpověděl dotazy studentů. Prohlédli jsme si platební instrumenty a další částí exkurze byla prohlídka prostor banky. Na závěr jsme si prohlédli bezpečnostní schránky a trezor. Návštěva České spořitelny byla zajímavým propojením teorie s praxí.


Evropa v srdci Evropy

14. prosince 2010

Studenti naší školy se zapojili do vědomostní a výtvarné soutěže Evropa v srdci Evropy, kterou vyhlásil organizační výbor na podporu 10. Zimního evropského olympijského festivalu mládeže (EYOWF) 2011. V první fázi soutěže studenti zpracovávají vědomostní a výtvarný projekt o jednom z účastnických států. Své závěry musejí výtvarně zapracovat do mapy této země i symbolického srdce a poté celé dílo podpořit také krátkou pódiovou prezentací. Tvůrčí týmy studentů z 1.,3. a 4.ročníku vytvářejí stylizovaná srdce, která jsou symbolem názvu projektu a mapy Rakouska, Izraele a Lotyšska. Nejlepší práce a prezentace zemí vybere odborná porota 12.1.2011 v Liberci.


Kníže pekel naděluje

11. prosince 2010

Čert a Mikuláš přinesli studentům SPoSŠ netradiční nadílku od T-Mobile. Kobercovým náletem fiktivních peněz byl na škole symbolicky odstartován projekt „Malé granty 5“. Výjimečnost projektu spočívá v tom, že cílovou skupinu, kterým partneři projektu věnují finanční prostředky na splnění studentských snů, tvoří pouze deset nejlepších škol z celé České republiky, a SPoSŠ je jednou z nich! Smyslem společného projektu s názvem „Ukážeme studentům, jak si splnit své sny“, občanského sdružení Aisis a společnosti T-Mobile, je poskytnout studentům finanční prostředky, díky kterým si mohou splnit i ty nejodvážnější sny. Naši studenti tak dostali na realizaci vlastních nápadů díky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. částku 66 000,- Kč. Teď už nezbývá nic jiného, než vrhnout se do vymýšlení zdařilých nápadů, protože jejich splnění je díky „Malým grantům 5“ zaručeno!