Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Konverzační soutěž z německého jazyka

6. února 2009

Dne 07.01.2009 se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže z německého jazyka. Discipliny, kterými museli soutěžící úspěšně projít, byly tradičně čtyři: Poslech s porozuměním (písemná část), úvodní rozhovor se členy poroty, popis obrázku a konverzace na dané téma (ústní část). Do soutěže se přihlásili tito studenti a studentky: A. Žížalová, M. Jansa, E. Janoušková, K. Ševčíková, A. Gričová a M. Knopp. Ve všech disciplinách jednoznačně zvítězil student 3.P Miroslav Knopp, který byl také delegován do okresního kola (14. 01. 2009), kde se umístil na krásném 4. místě. Za porotu: J. Pecháčková

Blahopřejeme!


Fotografie z Vánoční akademie SPoSŠ

13. ledna 2009

18. prosince 2008 se konala vánoční akademie SPoSŠ, dobrovolné vstupné 10 700,- Kč bylo věnováno Onkocentru ARCUS. Fotografie naleznete ve fotogalerii.


Návštěva Drážďan

12. prosince 2008

Jako každý rok navštívili naši studenti 5.12.2008 vánoční Drážďany, Zwinger, Gemäldegalerie a Striezelmarkt.


Oslavte společně s námi 15. výročí založení SPoSŠ

5. prosince 2008

Vážení přátelé Soukromé podnikatelské střední školy, v letošním školním roce oslavuje naše škola již 15. výročí svého vzniku a to je důvod k zamyšlení nad uplynulými lety. Historie naší školy je spojená s příjemnými vzpomínkami na uplynulá léta ve škole, na společné školní akce, na bývalé studenty a spolupracovníky. 15 let společné práce pedagogů a studentů není jen o učení, ale hodné o vzájemném porozumění, vstřícnosti, komunikaci, pocitu sounáležitosti a toleranci.

Dovolujeme si pozvat všechny absolventy, rodiče a přátele školy na Vánoční akademii SPoSŠ, která se koná 18.12.2008 v Jiráskově divadle od 17:00 hodin. Zastavte se na chvíli v předvánočním shonu, potěšte se a zavzpomínejte s námi!

Pohodou naplněné Vánoce a splnění všech přání přejí všem studenti a učitelé SPoSŠ.


Francouzština na SPoSŠ

1. září 2008

Od letošního školního roku je na naší škole zahájena výuka francouzštiny.