Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Upozornění pro studenty dálkového studia

3. ledna 2011

Uzavření klasifikace za 1. pololetí proběhne v pondělí 24.1.2011, což je jediný termín pro dopsání písemných prací všech předmětů. Uzavření klasifikace je podmíněno uhrazením školného za 1. pololetí (vč. ledna 2011), a to nejdéle do 15.1.2011. Pokud do tohoto termínu nebude školné uhrazeno, nebude studentovi povoleno dopsání písemných prací a tím uzavření klasifikace. Studenti, kteří mají školné řádně uhrazeno a napsané všechny písemné práce, budou mít dne 24.1.2010 volno. Pololetní vysvědčení bude vydáno dne 31.1.2011 během výuky. Školné na 2. pololetí šk.r. 2010/2011 uhraďte nejdéle do 15.2.2011,  převodem na účet školy nebo hotově v kanceláři školy, popř. složenkou (k vyzvednutí v kanceláři)!

  • Změna rozvrhu pro dálkové studium od 3.1.2011 - ZDE.


Dny otevřených dveří na SPoSŠ

21. prosince 2010

Zveme Vás na dny otevřených dveří na SPoSŠ v těchto termínech: 13.1.2011, a 17.2.2011 od 11:00 do 13:00 hodin. Program: prohlídka školy s nahlédnutím do výuky, informace o studiu, podmínky přijetí. Studijní obory - ZDE, přijímací řízení - ZDE, virtuální prohlídka školy ZDE.

Škola nabízí výuku ve školních vzdělávacích programech:

  • ICT – SPECIALISTA – Information and Communication Technologies
  • EKONOMIKA A MANAGEMENT se zaměřením na výpočetní techniku
  • PODNIKATEL s možností další specializace – aplikovaná výpočetní technika / řízení firem / cestovní ruch

Školu je možné navštívit každé pondělí od 9:00 – 17:00 hodin nebo po předchozí domluvě kdykoliv.


PF 2011

20. prosince 2010

Všem studentům a přátelům školy přeji krásné vánoce, hodně zdraví, štěstí a splněná přání v roce 2011. Eva Matoušková


Studenti 2. ročníku navštívili Státní okresní archiv v České Lípě

17. prosince 2010

V pátek 10.12. měli studenti možnost navštívit archiv, kde viděli badatelnu, příjem, velká ukládací depa včetně klimatizovaného, kanceláře, manipulář a kompletní technické zázemí, 2 knihovny - knihovnu svázaných periodik a vlastivědné literatury s 23 000 svazky. Seznámili se s pracovní náplní archivářů a mohli se podívat co je z jejich konkrétní obce nebo města v archivu uloženo a jaký význam měli a mají kronikáři. Viděli mimo jiné i pergamenovou listinu s pečetí a staré kroniky. Návštěva archivu se studentům líbila a doplnila tak prakticky výuku dějepisu na naší škole.


Exkurze 3.P do České spořitelny

16. prosince 2010

Dne 10.12.2010 se konala v rámci výuky bankovnictví exkurze 3. ročníku do České spořitelny. Pan Ing. Vorlíček nám připravil zajímavou přednášku, ve které se věnoval zejména historii bank, bankovnímu sektoru, organizační struktuře banky a zodpověděl dotazy studentů. Prohlédli jsme si platební instrumenty a další částí exkurze byla prohlídka prostor banky. Na závěr jsme si prohlédli bezpečnostní schránky a trezor. Návštěva České spořitelny byla zajímavým propojením teorie s praxí.