Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Projekt "Vzdělávejte se!"

16. září 2010

30.9.2010 bylo na naší škole ukončené odborné vzdělávání 16 zaměstnanců firmy nectec Automotive s.r.o. v České Lípě v rámci projektu „ Vzdělávejte se !“. Projekt byl zahájen 22.3.2010 a náplň výuky byla zpracována na míru podle přání vedení firmy nectec Automotive s.r.o.  Vyučovací předměty byly zaměřeny na zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniku prostřednictvím prohlubování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců. Projekt byl podporován ÚP v České Lípě a EU a směřoval ke zmírnění dopadů ekonomické krize a udržení zaměstnanosti i v období poklesu výroby a odbytu. Realizovaný projekt přispěl k odbornému rozvoji zaměstnanců, zvýšení kvality vzdělávání a současně k udržitelnosti pracovních míst. Po ukončení vzdělávání v rámci projektu získali zaměstnanci osvědčení a opět se vrátili na svá pracovní místa, protože firma získala další zakázky.


Státní zkouška z kancelářského psaní na klávesnici

16. září 2010

Studenti 4. ročníku naší školy uspěli ve státní zkoušce z kancelářského psaní na klávesnici. Studenti naší školy se během školního roku připravovali pod vedením Mgr. Pecky na státní zkoušku. Michael Jansa, Stanislav Kaňka, Dominik Půlpán a Lenka Valovičová podstoupili 8. června 2010 státní  zkoušku, která se skládala z desetiminutového opisu textu kdy se hodnotila rychlost čistých úhozů za minutu a přesnost. Dále složili studenti zkoušku z písemností se zřetelem k normalizované úpravě podle daných dispozic. Všichni studenti ve zkoušce obstáli a ve svém portfoliu mají již Vysvědčení o státní zkoušce z kancelářského psaní na klávesnici. Gratulujeme!


Začátek školního roku 2010/2011

1. září 2010

Vítáme všechny studenty naší školy v novém školním roce a přejeme jim mnoho studijních úspěchů. Jednou z novinek od tohoto školního roku je výuka jednoho vyučovacího předmětu ve 4. ročníku v anglickém jazyce. Dále využití nově vybudované multimediální učebny a studia na střih videa, krátkých filmů a natáčení TV SPoSŠ v rámci mediální a filmové výchovy.

 


Termíny pro opravné a dodatečné zkoušky

23. srpna 2010

Opravné a dodatečné zkoušky pro denní a dálkové studium se budou konat ve čtvrtek od 9.00 hodin a v pátek od 8.00 hodin.


Netradiční předávání vysvědčení v Úštěku

2. července 2010

Litoměřický deník: „Studenti SPoSŠ převzali doklad o výsledku svého celoročního snažení v Čertím muzeu od zdejšího pekelníka Jaroslava Stejného. Ne však zadarmo. Museli složit slib, že nezneužijí svojí chytrosti proti hloupým českým čertům.“
Slovy „Tak přísahám“ stvrdila po nutném popohnání čertovským bičíkem svůj slib i studentka Tereza Svobodová, která zastupovala nejlepší studenty školy: Kateřinu Sedláčkovou, Petru Pecharovou, Stanislava Kaňku a Anetu Zatloukalovou. Čert jí ho předal s posteskem, že tak hezké vysvědčení nikdy nedostal. Jen s její výbornou z chování byl trochu nespokojen. Ke všem studentům byl vlastně velkorysý. Vzorné studenty chválil, horší vysvědčení okomentoval slovy, že komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí. Čertovské pomazání sazemi ale nakonec dostali všichni.
„Chtěli jsme děti trochu postrašit a pobavit. Učily se, takže si tu legraci určitě zaslouží,“ zhodnotila závěrečný školní den Eva Matoušková.“
Odkaz na článek v novinách: http://litomericky.denik.cz/zpravy_region/vysvedceni-detem-predal-cert20100629.html