Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Generálka státních maturitních zkoušek

14. října 2010

Ve dnech 11. - 13.10.2010 proběhla na naší škole generállní zkouška státních maturit. Maturitní generálka je dlouhodobě součástí programu přípravy reformy maturitní zkoušky. Zúčastnili se jí všichni žáci 4.ročníku a mohli si tak ověřit své znalosti a dovednoti v jednotlivých předmětech.


Úspěšné ukončení rekvalifikačního kurzu "Administrativní pracovník"

16. září 2010

Ve spolupráci s ÚP Česká Lípa byl 20.8.2010 ukončen na naší škole další rekvalifikační kurz v rámci projektu „ Rekvalifikační kurzy v okrese Česká Lípa“ v oboru „Administrativní pracovník“. Do rekvalifikačního kurzu nastoupilo 12 účastníků. Osvědčení získalo 9 absolventů, neboť již během kurzu 3 frekventantky nastoupily do zaměstnání. Vzhledem k tomu, že další absolventi kurzu měli zaměstnání přislíbené, považujeme to při současné situaci na trhu práce za velký úspěch. V pondělí 23.8. byl zahájen rekvalifikační kurz se zaměřením „Personalista/Manager a 30.8.2010 rekvalifikační kurz v oboru „ Účetní “.


Projekt "Vzdělávejte se!"

16. září 2010

30.9.2010 bylo na naší škole ukončené odborné vzdělávání 16 zaměstnanců firmy nectec Automotive s.r.o. v České Lípě v rámci projektu „ Vzdělávejte se !“. Projekt byl zahájen 22.3.2010 a náplň výuky byla zpracována na míru podle přání vedení firmy nectec Automotive s.r.o.  Vyučovací předměty byly zaměřeny na zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniku prostřednictvím prohlubování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců. Projekt byl podporován ÚP v České Lípě a EU a směřoval ke zmírnění dopadů ekonomické krize a udržení zaměstnanosti i v období poklesu výroby a odbytu. Realizovaný projekt přispěl k odbornému rozvoji zaměstnanců, zvýšení kvality vzdělávání a současně k udržitelnosti pracovních míst. Po ukončení vzdělávání v rámci projektu získali zaměstnanci osvědčení a opět se vrátili na svá pracovní místa, protože firma získala další zakázky.


Státní zkouška z kancelářského psaní na klávesnici

16. září 2010

Studenti 4. ročníku naší školy uspěli ve státní zkoušce z kancelářského psaní na klávesnici. Studenti naší školy se během školního roku připravovali pod vedením Mgr. Pecky na státní zkoušku. Michael Jansa, Stanislav Kaňka, Dominik Půlpán a Lenka Valovičová podstoupili 8. června 2010 státní  zkoušku, která se skládala z desetiminutového opisu textu kdy se hodnotila rychlost čistých úhozů za minutu a přesnost. Dále složili studenti zkoušku z písemností se zřetelem k normalizované úpravě podle daných dispozic. Všichni studenti ve zkoušce obstáli a ve svém portfoliu mají již Vysvědčení o státní zkoušce z kancelářského psaní na klávesnici. Gratulujeme!


Začátek školního roku 2010/2011

1. září 2010

Vítáme všechny studenty naší školy v novém školním roce a přejeme jim mnoho studijních úspěchů. Jednou z novinek od tohoto školního roku je výuka jednoho vyučovacího předmětu ve 4. ročníku v anglickém jazyce. Dále využití nově vybudované multimediální učebny a studia na střih videa, krátkých filmů a natáčení TV SPoSŠ v rámci mediální a filmové výchovy.