Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Přednáška na téma Lisabonská smlouva

22. září 2009

 úterý odpoledne se na naší škole přednáška na téma „Integrace Evropské unie a Lisabonská reformní smlouva“. Následoval seminář a workshop, na kterém zástupci RESPEKT institutu seznámili účastníky soutěže s konceptem parlamentní debaty a s průběhem debatního večera.


Účast naší školy v EURODUELU

14. září 2009

Sedmičlenný tým studentů 3. a 4.ročníku naší školy se v rámci Ekonomického klubu přihlásil do projektu EURODUEL se soutěžním tématem "Integrace Evropské unie a Lisabonská reformní smlouva". Studenti se zúčastní na dané téma v živé diskusi se soupeři z jiné školy.


Školní kluby

11. září 2009

Ve školním roce 2009/2010 se otevírají tyto školní kluby: ekonomický, matematický(dvouletý přípravný seminář na přijímací zkoušky na VŠ), konverzace v anglickém a německém jazyce(s rodilým mluvčím), Lektüre, klub mediální výchovy, administrativy a nově divadelní klub a klub aplikované výpočetní techniky. Do školních klubů se žáci 1. - 4. ročníku přihlašují dle svého vlastního zájmu.


Outdoorový adaptační kurz v Radvanci 2009

7. září 2009

Ve dnech 2. - 4. 9. 2009 se celá škola zúčastnila adaptačního kurzu v Radvanci u Sloupu v Čechách. Zde v odkazu naleznete pár fotek www.agency.sixnumbers.cz.


Aktuality 2008/2009

26. června 2009

Několik vybraných aktualit ze školního roku 2008/2009 naleznete níže.