Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Mezinárodní setkání na naší škole

14. listopadu 2009

Ve dnech 2.- 4.11.2009 navštívili naše město v rámci společného mezinárodního projektu Grundtvig Learning Partnership „Access to Professional Training” zástupci vzdělávacích organizací z Francie, Rakouska a Německa. Cílem setkání byla výměna zkušeností k tématu zapojení hůře vzdělavatelných a na trhu práce umístitelných osob do dalšího vzdělávání dospělých se speciálním zaměřením na snížení individuálních překážek v učení. Vedení SPoSŠ spolu se zástupci vzdělávacích institucí LENO, Castanet-Tolosan, IFA Styria Graz a Donner & Partner, Görlitz připravují inovační a vývojový projekt Grundtvig v rámci déle trvající přeshraniční spolupráce. Součástí programu, který připravila SPoSŠ Česká Lípa v.o.s byla prohlídka radnice a přijetí u místostarosty Mgr. T. Vlčka. a prohlídka úřadu práce a přijetí ředitelkou Mgr.Z.Cibulkovou, která hosty informovala o nezaměstnanosti v Libereckém kraji.


Soutěž Österreich Institutu Brno

11. listopadu 2009

O tom, že je možné být v hodinách německého jazyka kreativní a tvůrčí, nás přesvědčili studenti 3.P třídy. Práce Lady Všechovské, Tomáše Mozoly a Honzy Matlase byla natolik zajímavá, že rozhodně stálo za to, poslat ji Österreich Institutu Brno, který soutěž „Lass Deine Fantasie spielen!“ (volný překlad: „Popusť uzdu své fantazii!“) vyhlásil. Uzávěrka soutěže – 13. listopad – se kvapem blíží, a nám nezbývá, než čekat na verdikt poroty. Našim soutěžícím držíme palce!


Burza středních škol 2009 aneb „QUO VADIS“

9. listopadu 2009

SPoSŠ se tradičně účastní Burzy středních škol v České Lípě, která se koná ve dnech 11.-12. listopadu. V našem "červeném" stánku Vám poskytneme veškeré informace o studiu na naší škole, prostřednictvím ředitelky školy a studentů. Těšíme se na Vás.


Soutěž Euroduel pod záštitou RESPEKT institutu

23. října 2009

Tým Euroduelu zve všechny studenty a příznivce naší školy na veřejnou diskusi, která se koná 3.listopadu v Lovosicích. Odjezd od školy v 15.00 hod a předpokládaný příjezd mezi 20 až 21 hodinou večerní. Přijďte podpořit náš tým, který obhajuje kladné přijetí Lisabonské smlouvy. Celý tým děkuje za veškerou podporu. Esej zpracovanou soutěžním týmem SPoSŠ naleznete v odkazu: práce našich studentů.
Náš soutěžní tým ve složení: I. Greplová, M. Cibulka, M. Berky, D. Štefan, M. Knopp, S. Kaňka a M. Jansa. Držíme našemu týmu palce!


Evropský den jazyků v Praze

11. října 2009

Koncem září zahájil Goethe-Institut v Praze sérii akcí na oslavu Dnů evropských jazyků a my jen o několik málo dní později (06.10.) slavili s ním. Z pestré nabídky pořadů jsme přijali pozvání na filmové představení „Gesicht zur Wand“ (Čelem ke zdi) v kině Světozor ve Vodičkově ulici. Film byl pochopitelně v německém jazyce, a pokud by některý ze studentů 3. nebo 4. ročníku přeci jenom trochu zaváhal při překladu do své mateřštiny, byly k dispozici české titulky a jako bonus titulky v anglickém jazyce. Velmi zdařilý dokumentární film byl sestaven z výpovědí pěti lidí, občanů tehdejší NDR, kterým se nezdařil útěk na západ, a okusili tak mnohaleté věznění i vyšetřovací metody státní bezpečnosti Stasi. Po filmovém představení ovšem oslava Dne evropských jazyků zdaleka nekončila. Právě naopak! Společně jsme došli k Prašné bráně a rozdělili se do dvou skupin, a to podle cizího jazyka, ze kterého budeme maturovat. První skupina prošla Královskou cestu včetně komentáře k jednotlivým památkám v německém jazyce, druhá skupina se vydala po stejné trase, ale jazykem pro komunikaci byla angličtina. Nikdo ze zúčastněných studentů nebyl vyprávěním nepříjemně zaskočen, protože všichni měli možnost připravit se na své vystoupení. Počasí nám přálo, jen jsme litovali, že čas v matičce stověžaté tak rychle uběhl a museli jsme se vrátit zpět.