Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Rozvíjíme matematické a logické myšlení!

16. února 2018

Na jaře čeká některé naše studenty výuka robotiky. Půjde o celý proces od hledání řešení přes návrh mechanických vlastností robota, programování až po prezentaci hotového řešení. Vše bude realizováno se stavebnicí VEX IQ Super kit obsahující programovatelný mozek robota, dálkový ovladač, čtyři motory, gyro senzor, nárazníkové senzory, senzor vzdálenosti a spoustu dalších součástek. Studenti si procvičí své tvůrčí schopnosti, představivost a kreativitu při hledání alternativních řešení. A také si při práci ve skupině zdokonalí své sociální a komunikační dovednosti, naučí se sdílet myšlenky a zpětně hodnotit svou činnost a postupy.


Marketing

9. února 2018

Propojení odborných předmětů s praxi je již na naší škole samozřejmostí. Ve vyučovacím předmětu MARKETING si studenti zkouší praktické dovednosti. Příkladem je Marketingový výzkum, kdy studenti získávají a analyzují informace, na základě kterých dokáží porozumět trhu, na kterém firma působí (iformace o konkurenci, tržní příležitosti, rizikách, cílové skupině apod., které mají význam pro úspěšné vedení firmy).


Praktická výuka Účetnictví

9. února 2018

Klademe velký důraz na praktické dovednosti účetnictví. Jako jedna z mála škol studenty naučíme skutečně účtovat, nejen teorii, jak je to na ostatních školách našeho typu. Používáme nové programy, které ulehčují práci podnikatelům i drobným živnostníkům. Studenti pracují s reálnými formuláři a zákony v účetní praxi. Ve čtvrtém ročníku absolvují účetnictví na počítači.


Krajské kolo Ekonomické olympiády

8. února 2018

Studenti naší školy se probojovali do krajského kola Ekonomické olympiády v Liberci. Partnerem této olympiády je Česká národní banka. Na toto klání se museli vědomostně dobře připravit a mít široký ekonomický rozhled. Ze školního kola postoupilo pět studentů napříč všemi ročníky. Za skvělou reprezentaci patří dík: M.Svobodové (3.P.), Jiřímu Kukelkovi (3.P.), Janovi Kalvodovi (2.P.), Josefu Debnárovi (1.P.) a Ludviku Táborskému (1.P.).


Jedinečné propojení teorie s praxí ve spolupráci Modus, spol.s.r.o.

8. února 2018

V březnu letošního roku bude prohloubena spolupráce se společností MODUS, spol. s r.o. v oblasti odborné výuky žáků naší školy. Společnost MODUS patří k významným producentům průmyslové světelné techniky v České republice. Nově vzniklé odloučené pracoviště školy pro odbornou výuku žáků bude realizováno v prostorách moderního tréninkového a školícího centra této společnosti. Zejména v rámci odborného předmětu Management, Ekonomika, Logistika, Marketing, Ekologie a Ročníková práce se žáci budou moci seznámit s reálnou praxí ve velké výrobní organizaci, která je významným podnikem v regionu a která disponuje, jak vlastním vývojem výrobků a špičkovými technologiemi, tak i potřebnými prostory. Odborná výuka bude obsahovat jak samotný odborný výklad od odborníka z praxe, tak i procvičení jednotlivých metod či postupů, které se žáci učí v teorii, případně i diskuzi s odborníky v dané oblasti na vybraná témata. Žáci naší školy tak mají jedinečnou možnost se seznámit s chodem a zázemím této velice zajímavé výrobní společnosti. Mohou si tak ověřit v praxi své teoretické znalosti a odborné dovednosti, ale zejména nalézt souvislosti, které jim pomohou v samotném studiu na naší škole či v dalším studiu na vysokých školách, event. tyto dovednosti přímo uplatnit po řádném ukončení školy na trhu práce. Společnost MODUS nabízí spolupráci talentovaným žákům středních a studentům vysokých škol, někteří již těchto nabídek využili a v současné době již ve výrobním závodě společnosti pracují.