Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Marketing a reklama v praxi

26. října 2017

Naše studentka Andrea Řezníčková navrhla zbrusu nové logo českolipské Burzy středních škol, které uvidíte na všech propagačních materiálech. V rámci předmětu Reklama studenti vytváří korporátní design a v rámci předmětu Marketing zpracovávají komplexní marketingovou komunikaci.


Kariérní koučink

24. října 2017

Před studenty maturitního ročníku stojí důležité rozhodnutí, kam se bude ubírat jejich další životní cesta...vysoká škola (jaké zaměření), zaměstnání (jaká oblast), podnikání (v jaké činnosti) nebo zahraničí (studium nebo práce). Studentům je k dispozici kariérní kouč nebo výchovný poradce. Kouč není poradce, je průvodce. Neradí, co by studenti měli dělat, ale používá techniky, díky kterým si může koučovaný student nacházet sám své vlastní odpovědi a svá vlastní nová řešení při volbě dalšího studia či zaměstnání.


Virtuální realita HTC Vive na Spošce

21. října 2017

Od září má naše škola virtuální realitu HTC Vive. Ve virtuální realitě se lze vzdělávat osobním zážitkem. Prostřednictvím VR se studenti mohou ocitnout v ulicích starověkého Říma, sáhnout si na planety, navštívit kosmickou stanici, projít si celý New York nebo sestavit výrobní  VR je skvělý nástroj, jak studenty zaujmout a předat jim znalosti. A o přestávce skvělé zpestření. Místnost je také vybavena novou počítačovou sestavou pro práci s GRAFIKOU, STŘIHEM VIDEÍ a zeleným plátnem pro mediální tvorbu. V rámci dnů otevřených dveří si VR budou moci vyzkoušet žáci  ZŠ a jejich rodiče.


Rozšiřujeme odborné vzdělání v praxi!

18. října 2017

Jako jediná škola tohoto typu vyučujeme více praxe než teorie. Od září 2017 prohloubila škola spolupráci se společností Modus. V rámci vyučovacího předmětu Management mají studenti možnost vyzkoušet si praktické činnosti přímo ve společnosti Modus během celého školního roku, kde je  pro ně zřízeno zázemí. Tento vyučovací předmět, stejně jako všechny odborné předměty vyučuje odborník z praxe. Jednatel společnosti pan Ing. Dolejší říká: "Chceme dát studentům možnost nahlédnout do organizace a fungovaní velké výrobní společnosti, aby lépe chápali, co se ve škole učí a nacházeli v tom souvislosti." Všechny profesní specializace na SPoSŠ neustále slaďujeme s požadavky firem, což zajišťuje dobré uplatnění našich absolventů.


Suit-up Den

13. října 2017

Dnes proběhl na naší škole mezinárodní Suit-up den! Den, kdy studenti přišli do školy formálně oblečení. Tohoto dne jsme se zúčastnili v rámci projektu Hrdá škola, jejímž cílem je zpříjemnění všedních školních dnů. Akci uspořádali studenti 3. ročníku.