Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Poděkování naší škole od místostarosty města Česká Lípa

13. června 2019

Dnes na Městském úřadu v České Lípě naše škola převzala z rukou pana místostarosty Ing. Turnhöfera Poděkování za to, že se studenti podíleli na akci “Za Českou Lípu krásnější”. Toto poděkování patří všem našim studentům, kterým není jedno v jakém prostředí žijeme! Jsme rádi, že máme takové studenty!


Příklad dobré praxe naší školy

13. června 2019

Odborné teoreticko-praktické vzdělávací moduly vytvořené Ing. Martinou Matouškovou byly dnes Národním ústavem vzdělání v Praze a zástupci zaměstnavatelů vybrány z 900 modulů jako jedny z nejinovatějších a zaměstnavateli hodnoceny jako obzvlášť přínosné. Gratulujeme k ocenění!


English Day

13. června 2019

Pravidlo pro tento den znělo: Anglicky celý den! Nechyběli ani "Drama sketches" - scénky v anglickém jazyce.


Vytváříme nové webové stránky školy

31. května 2019

Vytváříme nové webové stránky školy, kde nesmí chybět ani reálné fotografie z naší školy a našich milých studentů. Nové webové stránky budou spuštěny v průběhu letních prázdnin a představí nové obory pro školní rok 2020/2021 a novinky pro příští školní rok.


Podnikatelské záměry našich studentů

31. května 2019

V rámci projektového dne s názvem Den D studenti všech ročníků představili své podnikatelské záměry. V rámci své prezentace představili svůj podnikatelský záměr a snažili se získat pro svůj projekt investora a získat tak potřebné peníze pro svůj projekt. Podnikatelské záměry našich studentů byly velmi zajímavé a investoři zvídaví. Konkurence byla velká a rozhodování těžké. Dnešním projektovým dnem však práce studentů na podnikatelských záměrech nekončí. Studenti zapracují rady a nápady do svých záměrů a v příštím školním roce představí ještě propracovanější záměry! A jsme si jisti, že někteří ze studentů budou schopni po maturitní zkoušce své podnikatelské záměry zrealizovat. Studenti 1.P tak mají ještě 3 roky práce na svých nápadech! Už teď se těšíme na příští školní rok a další projektový den D!