Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Virtuální realita HTC Vive na SPoSŠ

22. února 2018

Od září má naše škola virtuální realitu HTC Vive. Ve virtuální realitě se lze vzdělávat osobním zážitkem. Prostřednictvím VR se studenti mohou ocitnout v ulicích starověkého Říma, sáhnout si na planety, navštívit kosmickou stanici, projít si celý New York. VR určitě využijeme i při  spolupráci s japonskou střední školou, kde japonští studenti budou průvodci po japonských památkách. Místnost je také vybavena novou počítačovou sestavou pro práci s GRAFIKOU, STŘIHEM VIDEÍ a zeleným plátnem pro mediální tvorbu. Nyní je však nejoblíbenější sjezd na lyžích a jak to vypadá? Nahlédněte prostřednictvím videa, které zpracovali studenti R. Mareš, T. Hudík a D. Štěrbová. Video ZDE.


Alkohol za volant nepatří

22. února 2018

Což naši studenti samozřejmě ví. Přesto si v rámci projektu primární prevence, který organizuje policie České republiky, přednášku s tímto názvem se zájmem vyslechli. Zaznělo velké množství zajímavých a užitečných informací o vlivu alkoholu a drog na řízení i z oblasti trestněprávní odpovědnosti. Přednášející Mgr. Peták navíc svá slova doprovázel videoukázkami, ze kterých někdy až běhal mráz po zádech a studentům navíc ochotně zodpovídal veškeré dotazy. Tímto mu moc děkujeme a našim studentům přejeme spoustu kilometrů bez nehod.


Matematická soutěž

16. února 2018

Ptáte se, jak na svatého Valentýna nejlépe projevit lásku? A komu? Doporučujeme váš cit věnovat někomu resp. něčemu stálému a hodnotnému. Právě tak se rozhodli i někteří naši studenti a svůj Valentýnský den věnovali matematice, konkrétně řešení číselných řad. Nejprve ve všech ročnících proběhla třídní kola z nichž tři nejlepší postoupili do kola školního. Bylo to: Jakub Kohout, Nguyen Dili, Ludvík Táborský, Jana Skálová, Jan Kalvoda, Michaela Svobodová, Eliška Hloušková, Karolína Wildmanová, Tomáš Hudík a Veronika Němečková. Ve školním kole se soutěžilo ve dvou kategoriích „Nejlepší matematik“ a „Nejlepší matematička“. V kategorii dívek obsadily stupně vítězů Jana Skálová, Michaela Svobodová a Eliška Hloušková. Pořadí vítězných chlapců bylo následující: Tomáš Hudík, Jan Kalvoda a Jakub Kohout.
Všem vítězům i ostatním účastníkům moc a moc gratulujeme a přejeme spoustu valentýnských úspěchů nejen v matematice!


Rozvíjíme matematické a logické myšlení!

16. února 2018

Na jaře čeká některé naše studenty výuka robotiky. Půjde o celý proces od hledání řešení přes návrh mechanických vlastností robota, programování až po prezentaci hotového řešení. Vše bude realizováno se stavebnicí VEX IQ Super kit obsahující programovatelný mozek robota, dálkový ovladač, čtyři motory, gyro senzor, nárazníkové senzory, senzor vzdálenosti a spoustu dalších součástek. Studenti si procvičí své tvůrčí schopnosti, představivost a kreativitu při hledání alternativních řešení. A také si při práci ve skupině zdokonalí své sociální a komunikační dovednosti, naučí se sdílet myšlenky a zpětně hodnotit svou činnost a postupy.


Marketing

9. února 2018

Propojení odborných předmětů s praxi je již na naší škole samozřejmostí. Ve vyučovacím předmětu MARKETING si studenti zkouší praktické dovednosti. Příkladem je Marketingový výzkum, kdy studenti získávají a analyzují informace, na základě kterých dokáží porozumět trhu, na kterém firma působí (iformace o konkurenci, tržní příležitosti, rizikách, cílové skupině apod., které mají význam pro úspěšné vedení firmy).