Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Další fotografický kurz ve fotoateliéru

3. května 2019

V rámci Mediálního klubu studenti fotografovali portréty ve fotoateliéru Photo-Lenory pod vedením fotografů Lenky a Radka Baštových, kterým tímto moc děkujeme za další skvělý kurz fotografování! Studenti si vyzkoušeli nejen fotografování portrétů, ale i roli osvětlovače a roli modelů a modelek. Všichni si to moc užili a nyní studenti fotky upravují v počítačovém programu a těšíme se na výsledné fotografie. Výsledné portéty použí na nový web našeho školního časopisu Spošák!


Aktivně hledat příležitosti a umět je využít

25. dubna 2019

Vedeme studenty k podnikavosti, což je důležitá součást vzdělávání a naše škola na něj klade důraz ve svém vzdělávacím programu. Je nástrojem růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti mladých lidí v globálním prostředí. Ve vyšších ročnících získávají studenti praktickou zkušenost s podnikáním. Přestože většina studentů naší školy pokračuje ve studiu na vysokých školách či nastupují do zaměstnání tyto kompetence uplatňují v běžném životě. Podnikavý člověk aktivně hledá příležitosti a umí je využít a to může uplatnit jak v roli podnikatele, tak jako kvalitní zaměstnanec.


Naše škola byla vybrána do projektu MOV

24. dubna 2019

Naše škola byla vybrána do evropského projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který rozvíjí kvalitu odborného vzdělávání a podporuje uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání. Vytváříme vzdělávací moduly a komplexní úlohy, které boudou modernizovat školní vzdělávací programy (ŠVP) středních odborných škol v rámci České republiky. Projekt se také zabývá propojením počátečního odborného vzdělávání s profesními kvalifikacemi Národní soustavy kvalifikací a podporou realizace praktické výuky ve spolupráci se zaměstnavateli.


Studenti spoluorganizovali Blavicon

23. dubna 2019

Martin a Bára ze 3. ročníku se nedávno zúčastnili akce z názvem Blavicon. Vyzkoušeli si tak, co obnáší připravovat program na takové akci, od samotných příprav, přes věnování se lidem až po konečný úklid. Ve školním časopise Spošák si můžete přečíst i rozhovor s oběma zúčastněnými.


Mezinárodní spolupráce se zahraničními školami

22. dubna 2019

V dubnu odstartovala realizace našeho mezinárodního projektu s názvem “Kulturní dědictví regionu”. Naše škola je zapojena do eTwinningu, což je společenství evropských škol, které společně pracují na nejrůznejších projektech. Studenti spolu sdílí nápady, spolupracují, komunikují a tvoří. Je to nejzajímavější komunita škol v Evropě a my jsme její součástí! Nyní v rámci projektu "Kulturní dědictví regionu" studenti zpracovávají eBook s kulturním dědictvím Libereckého kraje. A pro naše slovenské partnery natočili virtuální prohlídku naší školou, pojďte se na video podívat i vy ZDE.