Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Spolupráce s japonskou střední školou!

28. ledna 2018

Na jaře 2018 zahájíme jedinečnou spolupráci s japonskou střední školou a naše škola tak bude jedinou střední školou v České republice, ve které budou mít studenti možnost komunikovat s japonskými studenty. Komunikovat spolu budou v anglickém jazyce v podobě videokonferencí a prostřednictvím dalších komunikačních prostředků. Mgr. Eva Matoušková, ředitelka školy, byla v minulém roce v japonské škole, kde proběhlo první jednání o navázání spolupráce: “Mám velkou radost, že se nám podařilo tuto jedinečnou spolupráci navázat. Studenti budou mít možnost dozvědět se o životě v Japonsku mnoho zajímavostí a navázat nová přátelství. Věřím, že v budoucnu dojde i k vzájemné návštěvě. Studenti naší školy budou tak mít další příležitost procvičit si angličtinu v praxi a ověřit si své znalosti.“


Inovativní výuka německého jazyka - Lektüre

27. ledna 2018

Do všech ročníků výuky zavádíme s ohledem na výchozí znalosti studentů četbu beletrie v originálním jazyce. V dnešní době je na trhu nepřeberné množství takovéto literatury, která vychází z hodnocení společného evropského referenčního rámce. I naše školní knihovna disponuje celou řadou výše uvedených knih. Tematicky odpovídají věku i životním zkušenostem středoškoláka, a jsou tedy pro tuto věkovou kategorii rozhodně čtivé. Jejich obsah je však jen jedním z kritérií pro jejich výběr a následné zařazení do výuky. Daleko důležitější je forma – najdeme tu novou rozšiřující slovní zásobu a navíc si pasivně zopakujeme gramatiku.


Práce v hodině Mediální komunikace

25. ledna 2018

Studenti 3.P v rámci předmětu Médiální komunikace mají za sebou první pololetí a s ním i praktické otestování svých schopností. Cílem předmětu není jen předat studentům vědomosti, ale naučit je používat své schopnosti v běžném životě, v reálných situacích. V rámci předmětu se studenti učí, jak komunikovat nejen spolu, ale i s okolím, seznamují s fungováním médií a veřejnou aktivitou. Své komunikačních a prezentační schopnosti si vyzkoušeli na herní akci Funday, kterou studenti připravili pro žáky ZŠ a na listopadové burze škol, kde spolu s učiteli prezentovali aktivity naší školy.


Informace pro studenty, kteří mají čas a chuť na sobě pracovat

24. ledna 2018

Naše škola je od září 2017 zařazena do Krajské sítě škol podporujících nadané žáky, naši žáci mají možnost zdarma absolvovat různé on-line kurzy. Tyto kurzy vedou opravdové kapacity ve svém oboru (jedná se především o matematiku, programování, robotiku, psychologii a osobnostní rozvoj). Kromě získaných znalostí a dovedností, které určitě nejsou k zahození, získají žáci certifikát, jenž lze uplatnit i při přijímacím řízení na vysoké školy. V odkazu je kompletní nabídka. V případě zájmu, kontaktujte paní učitelku Slaboňovou, která Vás do kurzu přihlásí. Odkaz na  T-kurzy Talnetu ZDE a kurz robotiky ASURO ZDE.


Maturitní ples 4.P

21. ledna 2018

Doufáme, že jste si nenechali ujít maturitní ples SATURDAY NIGHT FEVER třídy 4.P, který se konal v sobotu 20.1.2018 v hotelu Merkur! Byl to nezapomenutelný večer! Maturantům přejeme, aby se protancovali až k úspěšné maturitní zkoušce.