Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Nový volitelný vyučovací předmět Moderní technologie

29. srpna 2017

V letošním školním roce otevíráme nové volitelné vyučovací předměty. Jedním z nich je předmět MODERNÍ TECHNOLOGIE, který umožní studentům se více seznámit s technologickými možnostmi dnešní doby. Čeká na ně práce s moderními notebooky, seznámí se více s virtuální realitou či objeví nové možnosti svých mobilů a tabletů. Spolu s dalšími mediálními předměty na škole tak získají komplexnější znalosti v oblasti moderní komunikace. Předmět povede pan Lukáš Vobecký.


Studenti si odnesli vysvědčení z hradu Houska

29. června 2017

Poslední den školního roku se všichni studenti a učitelé vydali na hrad Houska. Se zajímavostmi hradu nás při prohlídce seznámil kastelán hradu Ing. Miroslav Konopásek a na závěr prohlídky zavedl studenty až ke vstupu do pekla. Naštěstí má naše škola skvělé studenty, takže peklo nikoho neschvátilo a  třídní učitelé 1. – 3. ročníku mohli v hradní kapli všem studentům slavnostně předat ročníkové vysvědčení. Slavnostní předání bylo doprovázeno zpěvem našich studentek, které na kytaru doprovázel Mgr. Arnošt Sameš. Všem přejeme pohodové prázdniny a těšíme se v září v novém školním roce na shledanou!


Projektový den na SPoSŠ

28. června 2017

Ve středu 28.6.2017 se studenti a učitelé sešli ve škole, již ne ve třídách, ale na školní zahradě, kde soutěžili v nejrůznějších sportovních, ale i vědomostních soutěžích. Členové vítězného družstva si odnesli pro příští školní rok oblíbenou odměnu, kterou je speciální poukázka, která jim umožní 1x omluvu z ústního zkoušení.


Zahráli jsme si golf

27. června 2017

Dne 27.6.2017 studenti trénovali základy golfu v Golf Resortu Česká Lípa pod vedením trenéra Ing. Petra Janoucha, člena profesionální golfové asociace PGA of Czech Republic. Naučili se základy golfu a možná, někteří z nich budu v golfu pokračovat.


Cvičná firma

17. června 2017

V rámci předmětu Cvičná firma studenti propojují své znalosti z odborných předmětů, zejména Ekonomiky, Účetnictví, Reklamy a Marketingu. Vytvářejí svůj vlastní podnikatelský záměr. Výstupem předmětu Cvičná firma je závěrečná práce, ve které představují svou fiktivní firmu.