Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Naši piškvorkáři v PLAY OFF

20. listopadu 2018

Piškvorkové soutěže na naší škole jsou mezi studenty oblíbené a staly se již každoroční podzimní tradicí. Letos se přes třídní a školní kolo probojovali do okresního klání dva týmy. Kebabáři a Pišqoři. Obě družstva podaly výkony přímo úžasné a postoupily až do PLAY OFF mezi šest nejlepších. Moc jim gratuluje a věříme, že napřesrok svůj úspěch zopakují .


Studenti 1. ročníku dostávají od školy tablet

19. listopadu 2018

Každý student 1.ročníku dostává tablet jako učební pomůcku. Od minulého týdne, v rámci předmětu Cvičná firma, studenti pracují na tvorbě korporátního designu, pro jejich fiktivní firmu. Vytváří pro ni typické vizuální charakteristiky, které budou užívat ve veškerých komunikačních výstupech. Tvoří její jednotný a originální vizuální styl. Zde je velký prostor pro jejich kreativitu.


Zapojení odborníků do výuky

19. listopadu 2018

V rámci cyklu přednášek odborníků z praxe včera studenty 3. a 4. ročníku navštívil jednatel společnosti Silnice Žáček. Předal studentům své zkušenosti s podnikáním a založením firmy. Pan Ing. Žáček má velmi široký rozhled, takže se věnoval i dalším zajímavým tématům. Již brzy připraví pro studenty 1. a 2. ročníku další přednášku.


Partnerská německá škola

19. listopadu 2018

První návštěva německé partnerské školy v Žitavě. Studenti 4.P strávili středeční den s německými studenty ergoterapie. Společně se učili názvy částí lidského těla, vyzkoušeli řemeslné techniky a ochutnali zdravé pomazánky, které společně připravili a to vše dvojjazyčně. Studenti nás také provedli po městě, samozřejmě s německým výkladem. Všichni si to moc užili. Na Mikuláše přivítáme německé studenty u nás ve škole a tentokrát budou spolupracovat se 3.P.


Exkurze 1. ročníku ve společnosti Modus s.r.o.

19. listopadu 2018

V rámci spolupráce školy se společností Modus propojujeme teorii s praxí. Studenti dnes absolvovali zajímavou exkurzi, kde se dozvěděli informace o firmě a následně si s panem jednatelem společnosti Ing. Dolejším prošli celý výrobní podnik. Zanedlouho zase do Modusu vyrazíme tentokrát na odborný seminář.