Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Odborný seminář ve firmě Modus

24. března 2018

V pondělí 12.3. proběhl seminář na téma “Vývoj výrobku a jeho umístění na trh” (od požadavku na nový výrobek až po sériovou výrobu). Studenti měli také možnost vidět fungování informačního systému ERP (plánování podnikových zdrojů) a práci na 3D tiskárně v praxi. Seminář absolvovali studenti druhého ročníku v rámci spolupráce školy s firemní sférou, konkrétně ve společnosti Modus. Tato společnost patří mezi nejvýznamější producenty světelné techniky v České republice.


Lyžařský zájezd do italských Alp

23. března 2018

V týdnu od 12.3. se konal lyžařský zájezd v italských Alpách. Měli jsme krásné slunečné počasí. Tak zase za rok!


Krajské kolo ve florbale

23. března 2018

Ve čtvrtek 22. března se tým SPoSŠ účastnil krajského finále ve florbale, na kterém obsadil velmi těsné 4. místo. Gratulujeme!


Spolupráce s německou školou

23. března 2018

Spolupráce s německou školou odstartuje v dubnu. První setkání německých a našich studentů proběhne 18.4. u nás ve škoke. Cílem našeho partnerství je společná výuka a tematická setkávání střídavě na naší škole a v Berufsfachschule SCHKOLA, a proto další setkání proběhne v Žitavě. Naši studenti si tak aktivně procvičí německý jazyk a naším úkolem je naučit německé studenty základům českého jazyka. Tento českoněmecký přeshraniční projekt zapadá do koncepce výuky německého jazyka na naší škole, která se orientuje na získávání praktických zkušeností mimo výuku a to i v německém jazyce. Tuto snahu již dlouhodobě podporuje zapojení rodilé mluvčí do výuky německého jazyka. A můžeme začít!


Propojení školy s firemní sférou

23. března 2018

Výuka na naší škole není odtržení od praxe, studenti získávaji i praktické vzdělání. Nejenže ve škole vyučují odborníci z praxe, ale škola je i propojená s firemní sférou. Studenti mají možnost, díky spolupráci se společností Modus, získávat praktické znalosti, přímo ve společnosti prostřednictvím odborných seminářů. Tématem semináře, který se konal tento týden bylo “Jak vzniká výrobek a informační systém podniku”. Dalším tématem bude “Logistika”.