Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Fiktivní firma eMko

4. listopadu 2017

Představujeme Vám fiktivní firmu eMko. Předmětem činosti je kavárna. Fiktivní firma je jednou z možností, jak přiblížit studentům ekonomickou realitu. Pracuje jako skutečná firma, probíhají zde všechny základní činnosti, řídí se platnými právními předpisy.


Marketing a reklama v praxi

26. října 2017

Naše studentka Andrea Řezníčková navrhla zbrusu nové logo českolipské Burzy středních škol, které uvidíte na všech propagačních materiálech. V rámci předmětu Reklama studenti vytváří korporátní design a v rámci předmětu Marketing zpracovávají komplexní marketingovou komunikaci.


Kariérní koučink

24. října 2017

Před studenty maturitního ročníku stojí důležité rozhodnutí, kam se bude ubírat jejich další životní cesta...vysoká škola (jaké zaměření), zaměstnání (jaká oblast), podnikání (v jaké činnosti) nebo zahraničí (studium nebo práce). Studentům je k dispozici kariérní kouč nebo výchovný poradce. Kouč není poradce, je průvodce. Neradí, co by studenti měli dělat, ale používá techniky, díky kterým si může koučovaný student nacházet sám své vlastní odpovědi a svá vlastní nová řešení při volbě dalšího studia či zaměstnání.


Suit-up Den

13. října 2017

Dnes proběhl na naší škole mezinárodní Suit-up den! Den, kdy studenti přišli do školy formálně oblečení. Tohoto dne jsme se zúčastnili v rámci projektu Hrdá škola, jejímž cílem je zpříjemnění všedních školních dnů. Akci uspořádali studenti 3. ročníku.


Výuka v angličtině

9. října 2017

Výuka v angličtině ve 4.ročníku. Občanská nauka je ve 4. ročníku vyučována v angličtině. Je zde velký prostor k diskuzím. Předmětem diskuzí je filozofie a různá aktuální témata, která s tím souvisí. Etika, estetika, rétorika, životní hodnoty, jak dosáhnout úspěchu, duševní rovnováhy, pocitu štěstí, apod. Studenti tak mají možnost vyzkoušet si své jazykové dovednosti.