Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Není nám jedno prostředí, ve kterém žijeme!

8. dubna 2019

Není nám jedno v jakém prostředí žijeme. A proto jsme se rádi zapojili do iniciativy Ukliďme Česko. Zbavili jsme odpadků blízké okolí školy. Děkujeme všem studentům, kteří se do akce zapojili!


Inspirace Tomášem Baťou

8. dubna 2019

Inspirujme se velikánem Tomášem Baťou a dalšími úspěšnými podnikateli, kteří dokázali téměř nemožné. Dnes studenti předmětu Management vyrazili na přednášku do Knihkupectví a čítárny Knihomil, kde pro ně pan Ing. Horáček připravil inspirativní prezentaci zaměřenou na odkazy a myšlenky, které jsou stále aktuální. “Inspirujte se a hledejte nové cesty, nenechte se odradit, vzdělávejte se a rozvíjejte se.” T.B.


Den v naší partnerské škole v Žitavě

26. března 2019

Začátkem března studenti 3.P strávili den v naší německé partnerské škole v Žitavě. Konverzovali a tvořili společně se německými studenty.


Zapojili jsme se do akce "Ukliďme svět, ukliďme Česko"

26. března 2019

Není nám jedno v jakém prostředí žijeme. A proto jsme se rádi zapojili do iniciativy "Ukliďme svět, ukliďme Česko". Zbavili jsme odpadků blízké okolí školy. Děkujeme všem studentům, kteří se do akce zapojili!

 


Co je nového ve volitelném předmětu Programování?

26. března 2019

Odborníci na robotiku odhadují, že v rutinních činnostech nás roboti překonají zhruba do 10 let a komplikovanější problémy budou za nás řešit v polovině 21. století. Kdo hledá ve výběru profesní dráhy sázku na jistotu, měl by si zvolit školu, kde se může věnovat kromě jiného i robotice. My jsme po jarních prázdninách ve volitelném předmětu Programování začali programovat robota postaveného ze stavebnice VEX IQ. Na robotu vybaveném čtyřmi motory, snímačem vzdálenosti, detektorem barev a dalšími senzory si budeme trénovat schopnosti, které zvýší naši šanci na dobře placené pracovní uplatnění.