Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Zájezd do Národního divadla

7. února 2019

5. únor byl jedním ze dnů, kdy se v repertoáru Národního divadla v Praze objevila Maryša. A protože se jedná o klasiku, kterou si většinou do seznamu četby studenti zahrnují, nemohli jsme prostě odmítnout! Možná právě jedním z důvodů pro účast byl fakt, že všichni kromě prváků už děj znali. Věděli jsme předem, že se tentokrát jedná o moderní pojetí. Záhy jsme se však přesvědčili o tom, že ne vždy to nové, musí být nutně to nejlepší, a to i přesto, že výkony herců, zvláště pak Pavly Beretové v roli Maryši byly skvělé.pozn.: Vzhledem k večerní hodině, kdy se inscenace odehrávala, jsme se vyfotili ještě za světla. Jako pozadí nám posloužila impozantní budova nově zrekonstruovaného Národního muzea. 


Kam na fyziku? Do IQ Landie!

19. ledna 2019

Naši studenti si vybrali program „Vesmír“. Viděli simulovaný výbuch neutronové hvězdy, vznik mlhovin i červeného trpaslíka. Navíc si mohli sáhnout na elektrický výboj o síle 10 000 voltů a zkusit „na vlastní tělo“ jak se chovají protony při jaderné fúzi. Chvilkami jsme sice pochybovali, zda se ještě jedná o školní akci (protony se musí opravdu silně spojit :), ale odborný lektor je ujistil, že vše je v pořádku, takže i do této akce šli naši dobrovolníci s plným nasazením. Den v IQ Landii byl moc fajn a na další exkurze s našimi studenty se těší J. Slaboňová a M. Kroulík.


Prokrastinace? Naši studentí vědí, jak ji nepodlehnout

19. ledna 2019

Prokrastinace, neboli chorobné odkládání úkolů a povinností. Tento problém se v dnešní rychlé době plné lákadel týká mnoha lidí napříč věkem i různých pracovních pozic. V dnešní hodině Managementu se studenti hlouběji seznámili s problematikou prokrastinace, co je její příčinou a jak s ní efektivně bojovat a zvýšit tak vlastní produktivitu a osobní spokojenost. Důležité je řídit si svůj čas, prioritizovat a rozdělovat úkoly na menší. Prokrastinace není vrozená a lze ji omezit. Vůle je jako sval a dá se vytrénovat. Paní učitelka Ing. Martina Matoušková říká „Věřím, že dnešní hodina zaměřená na osobní rozvoj, studentům nejen rozšířila vědomosti o této problematice, ale zejména přispěla k zamyšlení, jak mohou pracovat na zvyšování svého osobního potenciálu.” Paní učitelka na škole působí také jako kariérní kouč, věnující se osobnímu rozvoji studentů, tedy procesu podporujícímu využití vlastního potenciálu při uvědomování si cílů a objevování cest k jejich dosažení.


Lapbook, myšlenková mapa a další zajímavé formy výuky

19. ledna 2019

Lapbook jako forma opakování učiva v rámci předmětu Management v prvním ročníku. Lapbook je interaktivní 3D kniha, kterou si žáci vyrábějí sami. Jsou zde zajímavosti a informace na zadané téma. Na druhém obrázku je momentka z prezentace probíraného učiva na téma Motivace. Vedle myšlenkových map (grafické uspořádání klíčových slov, doplňené obrázky) je to další zajímavá forma osvojování nebo opakování učiva. Zde se kreativitě meze nekladou.


Postupujeme do celostátního kola!

19. ledna 2019

Koncem prosince se v Liberci utkali nejúspěšnější regionální řešitelé soutěže Kraje pro bezpečný internet o postup do celostátního kola. Byli mezi nimi i čtyři naši studenti – Ludvík Táborský, Josef Debnár, Eliška Hloušková a Karolína Wildmannová. Na prvním místě se umístil Ludvík Táborský. Všichni soutěžící převzali hodnotné ceny z rukou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty. Za úspěšnou reprezentaci školy děkujeme a držíme palce Ludvíkovi v celostátním kole v únoru 2019 v Praze.