Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Odborný seminář na téma Logistika

24. dubna 2018

Dnes studenti 1.P absolvovali odborný seminář na téma Logistika v praxi. Nejprve jsme se dozvěděli, jak funguje oddělení nákupu. Dále jsme si popsali jednotlivé metody řízení logistiky. Velmi zajímavé bylo fungování elektronické aukce surovin. Na závěr jsme viděli příjem materiálu až po expedici hotových výrobků.


Přednáška pořádkové jednotky policie ČR

23. dubna 2018

V dubnu se uskutečnila přednáška Pořádkové jednotky policie ČR v rámci předmětu Právo. Pořádková jednotka jsou policisté, kteří jsou organizováni a vycvičení k udržení situace a konfrontace davů lidí, protestů či výtržností. Cílem je udržovat veřejný pořádek, odradit činnost kriminálníků, chránit osoby či osobní majetek kvůli aktuální politické či jiné scéně. Přednáška byla velmi poutavá a zajímavá.


Talenti na Sposšce

20. dubna 2018

Na naší škole máme spoustu talentů, sportovních, hudebních, v oblasti grafiky, kresby a další. Karolína Wildmannová a Kateřina Strnadová se zúčastnily soutěže Česká Lípa má talenty v kategorii zpěv. Karolína W. se probojovala mezi šestici nejlepších, které podpoří město Česká Lípa. Studentkám děkujeme za skvělou reprezentaci školy!


Přivítali jsme na SPoSŠce německé studenty!

18. dubna 2018

Dnešní prvním setkáním českých a německých studentů jsme zahájili dlouhodobou spolupráci Schkoly ergodia v Žitavě a naší školy, která bude spočívat ve vzájemných návštěvách studentů obou škol a práci na společných projektech. Dnešním společným tématem byl český jazyk. Studenti 2. ročníku se učili za podpory našich studentů česky, což přineslo hodně úsměvných situací a naši studenti 3. ročníku si důkladně procvičili němčinu. Závěrem setkání byla procházka Českou Lípou a už se těšíme na setkání, které se bude příště konat v Žitavě.


Workshop na téma "Rodinné podnikání" - Technická univerzita Liberec

16. dubna 2018

Rok 2018 je vyhlášen Asociací malých a středních podniků a živnostníků České republiky rokem rodinného podnikání. Rodinné podnikání je zajímavou oblastí podnikání a my jsme k tomuto tématu uspořádali na naší škole přednášku vedenou Ing. Hořčičkovou z Technické univerzity Liberec. Studenti se seznámili s principy rodinného podnikání, věnovali se jeho výhodám, nevýhodám i profilu rodinné firmy. Celá přednáška byla zakončena praktickým workshopem s případovou studií. Těšíme se na další spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci.