Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Součástí výuky je příprava na certifikát ECDL

2. listopadu 2011

Součástí výuky oboru ICT - Specialista je příprava na certifikát ECDL. ECDL - European Computer Driving Licence je celosvětově rozšířený certifikační koncept počítačové gramotnosti a počítačových znalostí a dovedností. Studenti se během 4 let studia průběžně připravují na složení tohoto mezinárodního certifikátu, který si odnesou vedle maturitního vysvědčení. Studenti ostatních oborů využívají možnost se na tento certifikát připravovat v rámci školního klubu "Aplikovaná výpočetní technika" a úspěšně složit zkoušky.


Ohlédnutí za úspěchy našich studentů u státní maturitní zkoušky

2. listopadu 2011

Podle výsledků společné části maturitní zkoušky – 2011, které obdržela naše škola, dosáhli naší studenti vynikajících výsledků. V anglickém jazyce byl průměr % skóre z celé zkoušky 87,48 a v naší skupině oborů ČR obsadili 10. místo.  V českém jazyce dosáhli průměr % skóre z celé zkoušky 74,00. U státní maturitní zkoušky uspěli všichni studenti.


Příprava na státní zkoušku z kancelářského psaní na klávesnici

23. října 2011

Studenti naší školy se, stejně jako každý rok, připravují na státní zkoušku z kancelářského psaní na klávesnici, pod vedením Mgr. Pecky. Tato zkouška se skládá z desetiminutového opisu textu, kdy se hodnotí rychlost čistých úhozů za minutu a přesnost, dále z písemností se zřetelem na normalizovanou úpravu podle daných dispozic. Studenti tak budou mít ve svém portfoliu Vysvědčení o státní zkoušce z kancelářského psaní na klávesnici. Příprava na tuto zkoušku je dobrovolná.


Odborná přednáška v České spořitelně

21. října 2011

V pátek 21.10.2011 se konala v rámci výuky bankovnictví exkurze 3. ročníku do České spořitelny. Pan Ing. Vorlíček nám připravil zajímavou přednášku, ve které se věnoval zejména historii bank, bankovnímu sektoru, organizační struktuře banky a zodpověděl dotazy studentů. Studenti se od pana Ing. Vorlíčka také dozvěděli, jaké požadavky musí splňovat uchazeč o zaměstnání v této bance. Další částí exkurze byla prohlídka prostor banky. Na závěr jsme si prohlédli bezpečnostní schránky a trezor. Návštěva České spořitelny byla zajímavým propojením teorie s praxí.


"MOVIEparty" ve škole

19. října 2011

V úterý 25.10.2011 od 18:00 do 26.10.2011 v 9:00 proběhne již tradiční "MOVIEparty". "MOVIEparty" je akce trvající  přes noc ve škole, kde se sejde skupina studentů 1.-4. ročníku, která má společnou zálibu v promítání filmů. Nenechte si tutu školní akci ujít!